1. Signalizačný systém SS7 v prostredí pevnej
verejnej telekomunikačnej siete
SS7 školenie SS7 seminár SS7 kurz SS7

Obsah:

 • Štandardizácia SS7 (štandardy ETSI, odporúčania ITU-T, národné špecifikácie)
 • Základné pojmy a definície v oblasti signalizačného systému SS7 (základný koncept SS7, komponenty signalizačnej siete – signalling point code, signalling link, signalling linkset, signalling mode, signalling route, signalling routeset)
 • Vrstvy SS7 (signalizačná dátová linka, signalizačná linka, signalizačná sieť, užívateľské a aplikačné časti) a ich porovnanie so sedemvrstvovým modelom OSI
 • Príklady topológií signalizačnej siete, smerovanie signalizačných správ medzi signalizačnými bodmi
 • Message Transfer Part (MTP):
  • rola MTP v signalizačnom systéme SS7
  • primitívy a parametre MTP
  • funkcie MTP realizované na jednotlivých vrstvách SS7
  • signálne jednotky používané v rámci MTP
  • manažment na úrovni signalizačnej linky – vymedzenie rámcov, synchronizácia rámcov, detekcia chýb, korekcia chýb, počiatočná synchronizácia signalizačnej dátovej linky, monitorovanie a informovanie o chybách, riadenie toku dát
  • manažment na úrovni signalizačnej siete:
   • manažment signálnej prevádzky – changeover, changeback, forced rerouting, controlled rerouting, signalling point restart, management inhibiting, signalling traffic flow control
   • manažment signalizačných liniek – aktivácia signalizačnej linky, obnova signalizačnej linky, deaktivácia signalizačnej linky, aktivácia signalizačného linksetu
   • manažment signalizačných smerov – transfer-prohibited, transfer-allowed, signalling-route-set-test
  • časové kontroly pre vrstvu 2 a 3
 • ISDN User Part (ISUP):
  • funkcie ISUP v signalizačnom systéme SS7
  • štruktúra protokolu ISUP, jeho začlenenie v rámci SS7
  • formát ISUP správ
  • správy a parametre používané v ISUP
  • rozdiely medzi jednotlivými verziami ISUP
  • procedúry podporované v rámci ISUP
  • podpora pre doplnkové služby vo vyšších verziách ISUP
  • release cause a location info
  • spolupráca jednotlivých verzií ISUP
  • screening správ a parametrov
  • kompatibilita správ a parametrov
  • konverzie
  • signalizačné procedúry a typické scenáre
  • národné procedúry používané v pevnej verejnej telekomunikačnej sieti
  • podpora ISUP pre sieťové služby, súvisiace s liberalizáciou trhu (výber prevádzkovateľa, prenositeľnosť čísla)
  • časové kontroly
 • Signalling Connection Control Part (SCCP):
  • funkcie SCCP v signalizačnom systéme SS7
  • služby bez spojovej orientácie, služby so spojovou orientáciou
  • triedy protokolov
  • formát SCCP správ
  • správy a parametre používané v SCCP
  • princípy adresovania v SCCP
  • globálny titul (GT), prepočet globálneho titulu (GTT)
  • procedúry používané v SCCP
  • použitie SCCP pre aplikačné protokoly SS7
  • primitívy a parametre SCCP pre spoluprácu s aplikačnými protokolmi SS7 na vyšších vrstvách
  • manažment SCCP (SCMG) – rola a funkcie, správy a parametre používané pre manažment SCCP
  • časové kontroly
 • Transaction Capabilities Application Part (TCAP):
  • funkcie TCAP v signalizačnom systéme SS7
  • aplikácie využívajúce služby TCAP
  • prvky TCAP – subvrstvy, komponenty, transakcie, dialógy, entity, tagy
  • charakteristika a použitie Abstract Syntax Notation (ASN.1) v TCAP
  • štruktúra TCAP správ – dielčia vrstva komponentov, transakčná dielčia vrstva
  • správy a informačné elementy používané v TCAP
  • kódovacie pravidlá pre prvky TCAP
  • typy dialógov a transakcií v TCAP
  • prevádzkové triedy TCAP
  • riadenie operácií TCAP
  • aplikačný kontext
  • časové kontroly
 • Príklady signalizačných procedúr s analýzou konkrétnych signalizačných sekvencií protokolu SS7 z verejnej telekomunikačnej siete