2. Vyššie verzie ISDN užívateľskej časti (ISUP V2, V3, V4)
ISUP školenie ISUP seminár ISUP kurz ISUP version školenie ISUP version seminár ISUP version kurz ISUP version

Obsah:

 • Charakteristika vyšších verzií ISUP – vlastnosti, funkcie, štandardizácia (odporúčania ITU-T, štandardy ETSI, národná špecifikácia)
 • Rozdiely medzi ISUP V1 a vyššími verziami ISUP
 • Vzájomné porovnanie vyšších verzií ISUP, rozdiely medzi jednotlivými verziami
 • Podpora vyšších verzií ISUP pre doplnkové služby
 • Nové správy a parametre zavedené vo vyšších verziách ISUP
 • Národná špecifikácia ISUP používaná vo verejnej telekomunikačnej sieti
 • Screening správ a parametrov pre základné volania a doplnkové služby
 • Spolupráca ISUP V1 a ISUP V2, V3, V4
 • Procedúry podporované v rámci vyšších verzií ISUP, možnosti spolupráce medzi jednotlivými vyššími verziami ISUP
 • Aplikačný transportný mechanizmus – sieťový model, rozhrania, funkcie, notifikačné informácie, scenáre, časové kontroly
 • Mechanizmus kompatibility – obsluha neočakávaných správ, obsluha neznámych správ, parametrov a hodnôt parametrov, obsluha nelogických informácií
 • Podpora vyšších verzií ISUP pre sieťové služby, súvisiace s liberalizáciou trhu (výber prevádzkovateľa, prenositeľnosť čísla)
 • Release cause a location info vo vyšších verziách ISUP
 • Príklady signalizačných procedúr s analýzou konkrétnych signalizačných sekvencií protokolu ISUP z verejnej telekomunikačnej siete