3. Aplikačný protokol pre inteligentné siete (INAP)
a jeho rozšírenia pre mobilné siete (CAMEL)
INAP školenie INAP seminár INAP kurz INAP CAMEL školenie CAMEL seminár CAMEL kurz CAMEL

Obsah:

 • Základné pojmy a definície v oblasti inteligentnej siete
 • Koncepčný model IN (INCM), „roviny“ použité v INCM
 • Základné entity IN architektúry pre pevné a mobilné siete
 • CAMEL (Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic) – rozšírenia protokolu INAP pre mobilné siete
 • Dôvody pre vznik CAMEL ako rozšírenia protokolu INAP pre použitie v mobilných sieťach
 • Funkcie INAP a CAMEL v signalizačnom systéme SS7
 • Štandardizácia INAP a CAMEL (štandardy ETSI, odporúčania ITU-T, národná špecifikácia)
 • Verzie protokolov INAP a CAMEL – INAP capability sets, CAMEL phases, rozdiely medzi jednotlivými verziami a ich použitie
 • Štruktúra protokolov INAP a CAMEL, ich začlenenie v rámci signalizačného systému č.7, spolupráca s ostatnými časťami SS7 (SCCP, TCAP)
 • Charakteristika SCCP a TCAP funkčností využívaných pre INAP a CAMEL
 • Basic call state model (BCSM) a jeho použitie pri návrhu scenárov IN služieb
 • Komponenty BCSM – body vo volaní, detekčné body, prechody, udalosti
 • INAP a CAMEL operácie – charakteristika a ich využitie pri zostavovaní scenárov IN služieb
 • Charakteristika rozdielov medzi INAP a CAMEL – abstract syntax, operation procedures, error procedures
 • Časové kontroly
 • Interworking ISUP-INAP a ISUP-CAMEL, mapovanie správ, operácií a parametrov
 • Príklady skutočných scenárov služieb realizovaných na IN platforme s analýzou konkrétnych signalizačných sekvencií protokolov INAP a CAMEL (vrátane spolupracujúcich protokolov SCCP, TCAP) z verejnej telekomunikačnej siete