4. Časti signalizačného systému SS7
používané v sieťach GSM
SS7 GSM školenie SS7 GSM seminár SS7 GSM kurz SS7 GSM

Obsah:

 • Protokolová architektúra v GSM
 • Vrstevný model pre signalizačné protokoly v GSM
 • Signalizácia na rozhraní A:
  • signalizácia pre základnú transportnú službu
  • Base Station System Application Part (BSSAP):
   • časti BSSAP: BSSMAP a DTAP a ich funkcie v signalizačnom systéme SS7
   • štruktúra BSSAP správ
   • najdôležitejšie správy a informačné elementy používané v BSSMAP
   • použitie BSSMAP pre prenos správ súvisiacich s manažmentom rádiových zdrojov
   • najdôležitejšie správy a informačné elementy používané v DTAP (Call Management a Mobility Management)
  • príklady signalizačných procedúr s analýzou konkrétnych signalizačných sekvencií na rozhraní A
 • Signalizácia na inter-MSC rozhraniach:
  • základné pojmy a definície v oblasti inter-MSC rozhraní
  • charakteristika signalizácie so spojovou orientáciou a bez spojovej orientácie na inter-MSC rozhraní
  • Mobile Application Protocol (MAP):
   • funkcie MAP v signalizačnom systéme SS7
   • štruktúra protokolu MAP, jeho začlenenie v rámci signalizačného systému č.7, spolupráca s ostatnými časťami SS7 (SCCP, TCAP)
   • charakteristika SCCP a TCAP funkčností využívaných pre MAP
   • procedúry využívajúce prenos signálnej informácie bez spojovej orientácie na inter-MSC rozhraniach (location updating/roaming, handover, authentication, incoming call routing information, subscriber service information, non call-related supplementary services, SMS delivery, MS equipment identity, charging information)
   • MAP služby – terminológia a definície, spoločné a špecifické MAP služby, modelové princípy
   • MAP dialóg, sekvencia MAP služieb
   • všeobecné pravidlá mapovania medzi MAP službami a TCAP službami
   • mapovanie MAP špecifických služieb do MAP operácií
   • MAP operácie – prehľad, charakteristika, štruktúra a ich využitie pri prenose signálnej informácie
   • charakteristika a použitie Abstract Syntax Notation (ASN.1) v MAP operáciách
   • informačné elementy použité v MAP operáciách
   • časové kontroly
  • príklady signalizačných výmen na inter-MSC rozhraniach
 • Príklady signalizačných procedúr s analýzou konkrétnych signalizačných sekvencií protokolov BSSAP a MAP (vrátane spolupracujúcich protokolov SCCP, TCAP) z verejnej telekomunikačnej siete