5. Výber prevádzkovateľa individuálnou voľbou (Carrier Selection) a
prednastavením (Carrier Preselection)
výber prevádzkovateľa školenie výber prevádzkovateľa seminár výber prevádzkovateľa kurz výber prevádzkovateľa

Obsah:

  • Základné pojmy a definície, medzinárodné štandardy pre výber prevádzkovateľa
  • Technické riešenia, spolupráca medzi sieťami jednotlivých prevádzkovateľov
  • Riešenie výberu prevádzkovateľa v podmienkach pevnej verejnej telekomunikačnej siete
  • Prenos signálnych informácií medzi telekomunikačnými sieťami prostredníctvom rôznych signalizačných systémov
  • Zásady pre stanovenie cien za výber prevádzkovateľa, cenové modely
  • Požiadavky pre zabezpečenie tarifikácie v telekomunikačnej sieti, screening volajúceho účastníka v sieti vybraného prevádzkovateľa
  • Podmienky implementácie, požiadavky na sieť poskytovateľa prístupu a sieť vybraného prevádzkovateľa
  • Scenáre služby, interoperabilita s ďalšími sieťovými službami