6. Prenositeľnosť čísla (Number Portability)
v pevných a mobilných sieťach
prenositeľnosť čísla školenie prenositeľnosť čísla seminár prenositeľnosť čísla kurz prenositeľnosť čísla

Obsah:

  • Základné pojmy a definície, medzinárodné štandardy pre prenositeľnosť čísla
  • Technické riešenia, spolupráca medzi sieťami jednotlivých prevádzkovateľov
  • Referenčná databáza pre prenositeľnosť čísel a jej funkcia v procese prenositeľnosti
  • Rozdiely medzi riešeniami prenositeľnosti čísla v pevných a mobilných sieťach
  • Riešenie prenositeľnosti čísla v podmienkach verejných telekomunikačných sietí
  • Prenos signálnych informácií medzi telekomunikačnými sieťami prostredníctvom rôznych signalizačných systémov
  • Zásady pre stanovenie cien za prenositeľnosť čísla, vplyv použitého riešenia na ceny, cenové modely
  • Požiadavky pre zabezpečenie tarifikácie v telekomunikačnej sieti, informovanie volajúceho účastníka o smerovaní volania na preneseného účastníka
  • Podmienky implementácie, požiadavky na telekomunikačné siete, smerovanie volania na preneseného účastníka zo sietí ostatných prevádzkovateľov
  • Scenáre služby, interoperabilita s ďalšími sieťovými službami