7. Základy VoIP
základy VoIP školenie základy VoIP seminár základy VoIP kurz VoIP

Obsah:

 • Referenčné modely – referenčný model OSI, vrstvový model TCP/IP
 • Charakteristika a funkcia vrstiev v architektúre TCP/IP
 • Rozhrania, princíp komunikácie v architektúre TCP/IP
 • Stavebné prvky a architektúra sietí IP pre prenos hlasu v reálnom čase
 • Protokoly používané v súvislosti s VoIP:
  • transportné protokoly pre prenos médiových informácií (RTP, RTCP) – funkcie, štruktúra, typy a zostava paketov
  • protokol pre rezerváciu zdrojov (RSVP) – mechanizmus rezervácie, typy správ, polia záhlavia správy, typy objektov, polia objektov v správach
  • signalizačné protokoly (H.323, SIP, SDP) – vlastnosti, komponenty architektúry, zloženie protokolov, štandardizované procedúry pre zabezpečenie komunikácie, štruktúra signalizačných správ, smerovanie signalizačných správ, definovanie charakteristík komunikácie
  • protokoly pre riadenie media gateways (MGCP, H.248/MEGACO) – vlastnosti, architektúra a prvky spojovacieho modelu, základné a rozširujúce balíky protokolov, príkazy a ich použitie
 • Kvalita služby QoS:
  • hodnotenie kvality poskytovaných služieb
  • požiadavky na QoS
  • špecifikácia QoS
  • mechanizmus QoS
  • implementácia QoS – kategorizácia prevádzky, riadenie prevádzky, určenie QoS
  • architektúra QoS v prostredí IP
  • parametre QoS
  • QoS v rôznych sieťových technológiách