24. Aplikácie Diameter protokolu v AAA
Diameter školenie Diameter seminár Diameter kurz Diameter Diameter applications školenie Diameter applications seminár Diameter applications kurz Diameter applications

Obsah:

 • Rola Diameter protokolu v štruktúrach AAA (Authentication, Authorization and Accounting):
  • prehľad štruktúry AAA
  • generický serverový model pre AAA
  • vrstvový protokolový model pre AAA
  • sekvencie správ
  • príklady protokolového zásobníka
 • Aplikácia Diameter protokolu pre Network Access Server (NAS):
  • realizácia NAS volaní a relácií:
   • zostavenie relácie
   • reautentizácia a reautorizácia relácie
   • ukončenie relácie
  • správy a AVPs Diameter protokolu použité v aplikácii pre Network Access Server
  • interakcie protokolov RADIUS a Diameter
  • podpora autentizácie a autorizácie prostredníctvom protokolu EAP (Extensible Authentication Protocol)
 • Aplikácia Diameter protokolu pre kontrolu kreditu:
  • terminológia súvisiaca s aplikáciou Diameter protokolu pre kontrolu kreditu
  • modely architektúry
  • správy a AVPs Diameter protokolu použité v aplikácii pre kontrolu kreditu
  • scenáre a špecifické toky správ Diameter protokolu v aplikácii pre kontrolu kreditu
 • Podmienky pre použitie základného protokolu Diameter a aplikovanie špeciálnych požiadaviek
 • Príklady procedúr s využitím Diameter protokolu s analýzou konkrétnych signalizačných sekvencií