23. Diameter Base Protocol
Diameter školenie Diameter seminár Diameter kurz Diameter Diameter protokol školenie Diameter protokol seminár Diameter protokol kurz Diameter protokol

Obsah:

 • Vývoj Diameter protokolu, porovnanie s jeho predchodcom, protokolom RADIUS, a oblasti jeho použitia
 • Špecifikácia Diameter protokolu (RFC dokumenty, ETSI štandardy)
 • Základné pojmy súvisiace s Diameter protokolom
 • Základný protokol a rozširujúce aplikácie
 • Prehľad protokolového zásobníka
 • Komponenty architektúry Diameter protokolu (client, server, stateful agent, stateless agent, relay agent, proxy agent, redirect agent, translation agent)
 • Služby poskytované Diameter protokolom
 • Spojenia verzus relácie, stavy relácií
 • Smerovanie správ (Peer Table, Realm Routing Table)
 • Štruktúra základného protokolu Diameter:
  • počiatočné správy, žiadosti a odpovede
  • hlavička Diameter protokolu a jej súčasti
  • príkazy, ich kódy a pomenovacie konvencie
  • páry atribút-hodnota (Attribute-Value Pairs – AVPs):
   • hlavička AVP a jej povinné a voliteľné súčasti
   • základné a odvodené dátové formáty
   • hodnoty AVP
   • charakteristika jednotlivých AVPs základného protokolu Diameter
 • Procedúry základného protokolu Diameter:
  • zostavenie spojenia medzi partnerskými komponentmi
  • výmena schopností medzi partnermi
  • rozpojenie spojenia medzi partnermi
  • stavový automat partnera
  • detekcia chyby pri prenose
  • spracovanie správ Diametra
  • indikácia chybových stavov a ich obsluha
  • bezpečnostné aspekty
 • Základné relácie medzi užívateľmi Diametra:
  • autentizácia a autorizácia:
   • stavový automat pre autorizáciu
   • reautentizácia a reautorizácia
   • ukončenie a zlyhanie relácie
   • AVPs Diameter protokolu použité pre autentizáciu a autorizáciu
  • odpočet a tarifikácia:
   • model riadený serverom
   • stavový model pre odpočet a tarifikáciu
   • odolnosť voči chybám
   • záznamy pre odpočet a tarifikáciu a ich korelácia
   • správy a AVPs Diameter protokolu použité pre odpočet a tarifikáciu
 • Príklady procedúr s využitím základného protokolu Diameter s analýzou konkrétnych signalizačných sekvencií