22. UMTS UTRAN rozhrania a signalizačné protokoly
UMTS školenie UMTS seminár UMTS kurz UMTS UTRAN školenie UTRAN seminár UTRAN kurz UTRAN

Obsah:

 • Prehľad architektúry UTRAN, rámcová systémová architektúra pre rozhrania a komponenty UTRAN – access stratum, non-access stratum
 • Charakteristika prvkov UTRAN súvisiacich s rozhraniami Uu, Iu, Iur a Iub, väzby medzi prvkami architektúry UTRAN
 • Všeobecný protokolový model pre UTRAN a jeho prvky – horizontálne vrstvy a vertikálne roviny
 • Rádiová sieťová vrstva, transportná sieťová vrstva, užívateľská rovina a riadiaca rovina
 • Protokolová štruktúra na rádiovom rozhraní Uu, vrstvy a podvrstvy rádiového rozhrania Uu, prehľad protokolov na rozhraní Uu
 • Služby a funkcie jednotlivých vrstiev a podvrstiev rozhrania Uu, typy kanálov na rádiovom rozhraní Uu, protokolové ukončenia v rámci UTRAN pre jednotlivé typy kanálov
 • Radio Resource Control (RRC) protokol:
  • vrstvový model RRC
  • funkcie a služby poskytované vyšším vrstvám
  • primitívy medzi RRC a vyššími vrstvami
  • služby očakávané od nižších vrstiev
  • stavy protokolu RRC a prechodové stavy
  • správy, informačné elementy a Abstract Syntax Notation One (ASN.1) syntax
  • procedúry RRC
  • časové kontroly, počítadlá a konfigurovateľné parametre
 • Rozhranie Iu – základná charakteristika, vlastnosti, architektúra rozhrania, funkcie, protokolová štruktúra na jednotlivých typoch rozhrania Iu (Iu-CS, Iu-PS, Iu-BC), transport signalizácie a dát v prostredí ATM a IP
 • Radio Access Network Application Part (RANAP):
  • služby, funkcie a rola protokolu RANAP
  • služby očakávané z transportu signalizácie
  • prvky protokolu RANAP, definícia správ a informačných elementov
  • ASN.1 syntax protokolu RANAP
  • elementárne procedúry – základné a špeciálne procedúry protokolu RANAP
  • časové kontroly
 • Rozhranie Iur – základná charakteristika, vlastnosti, architektúra rozhrania, funkcie, podpora funkčného rozdelenia cez rozhranie Iur, protokoly na rozhraní Iur, protokolová štruktúra, transport signalizácie a dát v prostredí ATM a IP
 • Radio Network Subsystem Application Part (RNSAP):
  • služby, funkcie a rola protokolu RNSAP
  • služby očakávané z transportu signalizácie
  • prvky protokolu RNSAP, definícia správ a informačných elementov
  • ASN.1 syntax protokolu RNSAP
  • moduly RNSAP pre zabezpečenie procedúr
  • elementárne procedúry a ich použitie pre podporu funkcií protokolu RNSAP
  • časové kontroly
 • Rozhranie Iub – základná charakteristika, vlastnosti, architektúra rozhrania, funkcie, podpora funkčného rozdelenia cez rozhranie Iub, protokoly na rozhraní Iub, protokolová štruktúra, transport signalizácie a dát v prostredí ATM a IP
 • Node B Application Part (NBAP):
  • služby, funkcie a rola protokolu NBAP – Common Node B Application Part (C-NBAP), Dedicated Node B Application Part (D-NBAP)
  • služby očakávané z transportu signalizácie
  • prvky protokolu NBAP, definícia správ a informačných elementov
  • ASN.1 syntax protokolu NBAP
  • elementárne procedúry a ich použitie pre podporu funkcií NBAP
  • časové kontroly
 • Príklady signalizačných procedúr s analýzou konkrétnych protokolových správ a informačných elementov