21. IMS (IP Multimedia Subsystem)
IMS školenie IMS seminár IMS kurz IMS IP Multimedia Subsystem školenie IP Multimedia Subsystem seminár IP Multimedia Subsystem kurz IP Multimedia Subsystem

Obsah:

 • Štandardizácia a špecifikácie 3GPP, ďalšie projekty súvisiace s rozvojom IMS (TISPAN, 3GPP2, CableLabs)
 • 3GPP štandardy a riešenie IMS na báze SIP
 • Vývoj mobilných sietí od R4 po aktuálny Release, vlastnosti jednotlivých Release
 • Evolúcia architektúry mobilných sietí smerom k IMS
 • Architektúra IMS – porovnania, podmienky a limitácie jednotlivých release
 • Požiadavky na architektúru IMS vyplývajúce zo služieb, použitie IMS v mobilných, pevných a kombinovaných sieťach
 • Sieťové entity, logické funkcie, rozhrania, roviny, referenčné body v IMS
 • Identita užívateľov a služieb – verejná identita užívateľov, privátna identita užívateľov, dočasná verejná identita užívateľov, implicitná registrácia, verejná identita služieb, identifikácia užívateľského zariadenia, identifikácia sieťových entít
 • Identifikácia a adresovanie v rámci IMS – adresovanie pre telefóniu, ENUM
 • Modely tarifikácie, architektúra pre tarifikáciu, online a offline tarifikácia v IMS, tarifikácia na báze relácie (session-based) a na báze udalostí (event-based)
 • Služby poskytované platformou IMS: Presence, Group Management, Push to Talk over Cellular, Messaging, Conferencing, IMS Multimedia Telephony (základná komunikácia a doplnkové služby) – princípy, vlastnosti, architektúra, procedúry, príklady
 • Protokolová architektúra, signalizačné protokoly používané v rámci IMS (Session Initiation Protocol – SIP, Session Description Protocol – SDP, Diameter, Conference Policy Control Protocol – CPCP, Message Session Relay Protocol – MSRP, XML Configuration Access Protocol – XCAP)
 • IMS procedúry – registrácia užívateľa a súboru identít užívateľa, deregistrácia (iniciovaná užívateľom, resp. sieťou), reregistrácia a reautentizácia, notifikácie súvisiace so stavom registrácie, identifikácia IMS komunikačnej služby, vytvorenie, obsluha, modifikácia a zrušenie komunikácie, poskytnutie služieb aplikačnými servermi, realizácia relácií cez aplikačné servery, núdzové relácie, prenos informácií súvisiacich s tarifikáciou v priebehu registrácie a v priebehu zostavenia komunikácie
 • Použitie protokolu SIP v rámci architektúry IMS – SIP-IMS signalizačné toky, prenos identít volajúceho a volaného užívateľa, smerovanie SIP správ, kompresia signalizácie, dohodnutie charakteristík médiových tokov, rezervácia zdrojov, predpoklady, zostavenie médiových tokov, príklady SIP-IMS volaní
 • Bezpečnostné aspekty v IMS – autentizácia a autorizácia, reautentizácia, zabezpečenie integrity, bezpečnosť na prístupe, bezpečnosť v sieti, bezpečnostné mechanizmy pre SIP, bezpečnostné mechanizmy pre médiové toky
 • Spolupráca s PSTN/PLMN a non-IMS SIP sieťami, spolupráca s IN platformou na báze protokolu CAMEL
 • Podpora QoS – QoS mechanizmy, riadenie prístupu na sieť, rezervácia zdrojov, rezervácie realizované terminálmi, autorizácia QoS, integrácie SIP súvisiace s podporou QoS
 • IPTV na báze IMS – ITU-T princípy a riešenia pre IPTV, architektúra pre IPTV, funkcie koncového užívateľa, aplikačné funkcie, funkcie riadenia služieb, funkcie dodania obsahu, funkcie NGN prenosovej vrstvy, manažmentové funkcie, funkcie poskytovateľa obsahu, procesné toky pre IPTV prepojenia
 • Príklady signalizačných procedúr pri IMS reláciách a volaniach s analýzou konkrétnych signalizačných sekvencií