20. BICC (Bearer Independent Call Control)
BICC školenie BICC seminár BICC kurz BICC Bearer Independent Call Control školenie Bearer Independent Call Control seminár Bearer Independent Call Control kurz Bearer Independent Call Control

Obsah:

 • História vývoja protokolu BICC
 • Štandardizácia protokolu BICC (odporúčania ITU-T, štandardy ETSI, rozdiely medzi špecifikáciou ITU-T a ETSI)
 • Charakteristika a vlastnosti protokolu BICC – ISUP ako základ protokolu BICC, BICC Capability Set 1 (CS1), BICC Capability Set 2 (CS2)
 • Architektúra BICC – Serving Node (Call Service Function, Bearer Control Function, Media Control Function, Media Mapping and Switching Function), Call Mediation Node, Switching Node, Backbone Network Connection, rozhrania medzi entitami
 • Protokolový model BICC – procedúry BICC, konvertor pre transport signalizácie, vrstvy pre transport signalizácie, funkcia mapovania, riadenie cesty pre médiové toky
 • Požiadavky na protokol BICC – požiadavky pre podporu služieb, požiadavky na vlastnosti signalizácie pre základné volanie, generické signalizačné procedúry, služby a funkcie
 • Protokolová zostava BICC – BICC Call Control Signalling Protocol, BICC bearer control signalling protocols
 • BICC Call Control Signalling Protocol – formát BICC správ, súbor BICC správ a parametrov, rozdiely oproti protokolu ISUP, informácia spájajúca inštanciu riadenia volania s médiovým prepojením, zapuzdrenie a tunelovanie v správach APM, formát zapuzdrenej informácie, identifikátory zapuzdrenej informácie, kompatibilita, zostavenie cesty pre médiové toky v doprednom a spätnom smere, procedúra continuity test, dohodnutie a modifikácia kodekov (tandem, tandem-free a transcoder-free operation)
 • BICC bearer control signalling protocols – protokol v rámci uzla (Bearer Independent Call Bearer Control Protocol), protokoly medzi uzlami pre ATM siete, protokoly medzi uzlami pre IP siete (IP Bearer Control Protocol, BICC Bearer Control Tunnelling Protocol)
 • Bearer Independent Call Bearer Control Protocol – kompatibilita s protokolom H.248, konvencie z hľadiska pomenovania, podpora informačných elementov s protokolom SDP a H.248.1, definícia a popis balíkov BICC pre základnú (povinnú) a rozšírenú (voliteľnú) funkcionalitu, procedúry na rozhraní CBC
 • IP Bearer Control Protocol (IPBCP) – kompatibilita s protokolom SDP, špecifické parametre IPBCP, polia správ IPBCP, prenos správ IPBCP, procedúry (zostavenie, modifikácia, rozpojenie cesty pre médiové toky, kompatibilita), príklad zostavenia a modifikácie cesty pre médiové toky
 • BICC Bearer Control Tunnelling Protocol (BCTP) – princíp BCTP tunelového mechanizmu, kódovanie BCTP protokolových dátových jednotiek, BCTP protokolová riadiaca informácia, chybová indikácia, procedúry
 • Príklady zostavenia volaní prostredníctvom protokolu BICC – zostavenie volania v pevnej sieti, zostavenie volania v prostredí UMTS siete, toky BICC správ pri zostavení cesty pre médiové toky v doprednom a spätnom smere
 • Príklady signalizačných procedúr s analýzou konkrétnych signalizačných sekvencií protokolu BICC z verejnej telekomunikačnej siete