19. SIGTRAN (Signalling Transport) pre prenos prístupovej signalizácie
DSS1 a V5.2
SIGTRAN školenie SIGTRAN seminár SIGTRAN kurz SIGTRAN SCTP školenie SCTP seminár SCTP kurz SCTP

Obsah:

 • Rámcová architektúra pre transport signalizácie, funkčné požiadavky
 • Protokolová architektúra, komponenty pre transport signalizácie
 • Stream Control Transmission Protocol (SCTP):
  • dôvody pre vývoj SCTP
  • architektúra a transportné služby SCTP
  • funkcie SCTP – multi-homing, address management at association initiation, path and peer monitoring, path selection, multi-streaming, validation and acknowledgement mechanisms, flow control and congestion control, flexible datagram delivery, path MTU discovery
  • štruktúra a formát paketu SCTP
  • typy SCTP chunks, parametre
  • procedúry v SCTP – association establishment, multi-homing, data transmission, data streams, sequence control, ordered and unordered delivery, congestion control, association shut down and abort, authentication, address configuration change, stream reconfiguration
  • stavový diagram a fázy SCTP asociácie
  • rozhrania medzi SCTP a vyššími vrstvami – primitívy protokolov vyšších vrstiev do SCTP, notifikácie SCTP k protokolom vyšších vrstiev
  • identifikácia adaptačných protokolov a portov v rámci SCTP
  • odporúčané hodnoty parametrov SCTP, časové kontroly SCTP
  • funkčné porovnanie protokolu SCTP s transportnými protokolmi TCP a UDP
 • Použitie SCTP ako transportného protokolu pre SIP
 • Spolupráca medzi jednotlivými vrstvami prístupovej signalizácie:
  • DSS1 funkcie a procedúry pre komunikáciu medzi jednotlivými vrstvami, resp. vrstvou a manažmentom vrstvy
  • V5.2 funkcie a procedúry pre komunikáciu medzi jednotlivými vrstvami, resp. vrstvou a manažmentom vrstvy, spolupráca riadiacich protokolov a protokolov vrstvy 3
 • Adaptačné vrstvy pre transport prístupovej signalizácie DSS1 a V5.2:
  • IUA (ISDN-User Adaptation Layer) – systémová architektúra, poskytované služby, implementované funkcie, prvky protokolu, dátová štruktúra, primitívy, správy, mapovanie entít, manažment SCTP tokov, spolupráca so sieťovým manažmentom, procedúry pre manažment vrstiev, procedúry pre ovládanie asociácie medzi signalling gateway a aplikačným serverom (zostavenie asociácie a prevádzky, zdieľanie záťaže, prepnutie prevádzky pri poruche, prevzatie prevádzky, podpora Q.921/Q.931 primitív, komunikácia pre manažment vrstiev)
  • V5UA (V5.2-User Adaptation Layer) – systémová architektúra, porovnanie a rozšírenia voči IUA, poskytované služby, implementované funkcie, prvky protokolu, dátová štruktúra, primitívy, správy, mapovanie entít, manažment SCTP tokov, procedúry pre ovládanie asociácie medzi signalling gateway a aplikačným serverom (identifikácia linky, strata V5UA partnera)
  • redundantné modely spolupráce medzi signalling gateways a aplikačnými servermi a ich použitie pre jednotlivé typy adaptačných vrstiev
 • Príklady signalizačných procedúr s analýzou konkrétnych signalizačných sekvencií zo siete alebo z testovacej konfigurácie