18. SIGTRAN (Signalling Transport) pre prenos sieťovej signalizácie SS7
SIGTRAN školenie SIGTRAN seminár SIGTRAN kurz SIGTRAN SCTP školenie SCTP seminár SCTP kurz SCTP

Obsah:

 • Rámcová architektúra pre transport signalizácie, funkčné požiadavky
 • Protokolová architektúra, komponenty pre transport signalizácie
 • Stream Control Transmission Protocol (SCTP):
  • dôvody pre vývoj SCTP
  • architektúra a transportné služby SCTP
  • funkcie SCTP – multi-homing, address management at association initiation, path and peer monitoring, path selection, multi-streaming, validation and acknowledgement mechanisms, flow control and congestion control, flexible datagram delivery, path MTU discovery
  • štruktúra a formát paketu SCTP
  • typy SCTP chunks, parametre
  • procedúry v SCTP – association establishment, multi-homing, data transmission, data streams, sequence control, ordered and unordered delivery, congestion control, association shut down and abort, authentication, address configuration change, stream reconfiguration
  • stavový diagram a fázy SCTP asociácie
  • rozhrania medzi SCTP a vyššími vrstvami – primitívy protokolov vyšších vrstiev do SCTP, notifikácie SCTP k protokolom vyšších vrstiev
  • identifikácia adaptačných protokolov a portov v rámci SCTP
  • odporúčané hodnoty parametrov SCTP, časové kontroly SCTP
  • funkčné porovnanie protokolu SCTP s transportnými protokolmi TCP a UDP
 • Použitie SCTP ako transportného protokolu pre SIP
 • Komunikácia medzi jednotlivými vrstvami signalizácie SS7:
  • komunikácia medzi MTP vrstvou 2 a 3, komunikácia medzi MTP vrstvou 3 a MTP užívateľom
  • komunikácia medzi SCCP a SCCP užívateľom, vzájomná komunikácia medzi entitami SCCP manažmentu
 • Adaptačné vrstvy pre transport sieťovej signalizácie:
  • M2PA (MTP2-User Peer-to-Peer Adaptation Layer) – systémová architektúra, podpora pre komunikáciu peer-to-peer, prvky protokolu, dátová štruktúra, primitívy, správy, mapovanie SS7 a IP entít, procedúry pre manažment a audit stavov SCTP asociácií medzi signalling gateways, riadiace procedúry a procedúry auditu pre SS7 linky (inicializácia a aktivácia SS7 linky, vysielanie a príjem signalizačných správ, indikácia stavu linky, riadenie toku na úrovni 2, nepriechodnosť SS7 linky, deaktivácia SS7 linky, procedúra changeover)
  • M2UA (MTP2-User Adaptation Layer) – systémová architektúra, poskytované služby, implementované funkcie, prvky protokolu, dátová štruktúra, primitívy, správy, riadenie a audit tokov a stavov SS7 liniek (uvedenie SS7 linky do prevádzky, vypojenie SS7 linky z prevádzky, processor outage, notifikácie stavov SS7 linky, procedúra changeover), procedúry pre manažment asociácií medzi signalling gateways a aplikačnými servermi (zostavenie asociácie, dynamická registrácia, prepnutie prevádzky pri poruche, prevzatie prevádzky, ukončenie asociácie), rozdiely medzi M2PA a M2UA
  • M3UA (MTP3-User Adaptation Layer) – systémová architektúra, poskytované služby, funkčné oblasti, prvky protokolu, dátová štruktúra, primitívy, správy, reprezentácia a adresovanie signalizačných bodov, Routing Context a Routing Key, distribúcia správ, podpora sieťového manažmentu, model klient/server, mapovanie SCTP tokov, procedúry pre manažment asociácií medzi signalling gateways a aplikačnými servermi (zostavenie asociácie, dynamická registrácia s jednou a viacerými registračnými žiadosťami, zdieľanie záťaže, prepnutie prevádzky pri poruche, prevzatie prevádzky, audit stavov, ukončenie asociácie), podpora MTP primitív, komunikácia medzi IP signalizačnými bodmi (single exchange, double exchange)
  • SUA (SCCP-User Adaptation Layer) – systémová architektúra, poskytované služby, vnútorné funkcie, funkcia prenosového uzla, podpora protokolových tried SCCP, funkcie natívneho manažmentu, prvky protokolu, dátová štruktúra, primitívy, správy, smerovanie, mapovanie a preklad adries, Routing Context a Routing Key, spolupráca so sieťovými funkciami manažmentu SCCP, mapovanie SCTP tokov, procedúry pre manažment asociácií medzi signalling gateways a aplikačnými servermi (zostavenie SUA konektivity, prepnutie prevádzky pri poruche), procedúry pre IP signalizačné body, rozdiely medzi M3UA a SUA
  • redundantné modely spolupráce medzi signalling gateways a aplikačnými servermi a ich použitie pre jednotlivé typy adaptačných vrstiev
 • Možnosti migrácie signalizácie SS7 z doterajších signalizačných sietí do SIGTRAN
 • Príklady signalizačných procedúr s analýzou konkrétnych signalizačných sekvencií zo siete alebo z testovacej konfigurácie