26. Aplikácie Diameter protokolu v subsystémoch jadrovej siete IMS a LTE
Diameter školenie Diameter seminár Diameter kurz Diameter Diameter protokol školenie Diameter protokol seminár Diameter protokol kurz Diameter protokol

Obsah:

 • Použitie Diameter protokolu v referenčných bodoch IMS (IP Multimedia Subsystem):
  • referenčné body (rozhrania) jadrovej siete IMS založené na Diameter protokole
  • procedúry medzi CSCF (Call Session Control Function) a HSS (Home Subscriber Server) cez rozhranie Cx
  • procedúry medzi CSCF a SLF (Server Locator Function) cez rozhranie Dx
  • procedúry medzi AS (Application Server) a HSS cez rozhranie Sh
  • procedúry medzi AS a SLF cez rozhranie Dh
  • špecifické správy a AVPs Diameter protokolu na rozhraniach Cx, Dx, Sh, Dh
 • Použitie Diameter protokolu v referenčných bodoch EPC (Evolved Packet Core):
  • referenčné body (rozhrania) jadrovej siete EPC založené na Diameter protokole
  • procedúry medzi HSS a MME (Mobile Management Entity) cez rozhranie S6a
  • procedúry medzi HSS a SGSN (Serving GPRS Support Node) cez rozhranie S6d
  • procedúry medzi CSS (CSG Subscriber Server) a MME cez rozhranie S7a
  • procedúry medzi CSS a SGSN cez rozhranie S7d
  • procedúry medzi EIR (Equipment Identity Register) a MME cez rozhranie S13
  • procedúry medzi EIR a SGSN cez rozhranie S13'
  • špecifické správy a AVPs Diameter protokolu na rozhraniach S6a, S6d, S7a, S7d, S13 a S13'
 • Podmienky pre použitie základného protokolu Diameter a aplikovanie špeciálnych požiadaviek
 • Príklady procedúr s využitím Diameter protokolu s analýzou konkrétnych signalizačných sekvencií