27. Aplikácie Diameter protokolu v subsystéme tarifikácie IMS
Diameter školenie Diameter seminár Diameter kurz Diameter Diameter protokol školenie Diameter protokol seminár Diameter protokol kurz Diameter protokol

Obsah:

 • Použitie Diameter protokolu v subsystémoch tarifikácie IMS:
  • architektúra subsystému tarifikácie
  • scenáre pre offline tarifikáciu – základné princípy, základné operácie
  • scenáre pre online tarifikáciu – základné princípy, tarifné scenáre, základné operácie
  • tarifná aplikácia Diameter protokolu pre offline tarifikáciu (referenčný bod Rf):
   • procedúry Diameter protokolu pre offline tarifikáciu
   • špecifické správy Diameter protokolu
   • procedúry pre špeciálne a chybové prípady
  • tarifná aplikácia Diameter protokolu pre online tarifikáciu (referenčný bod Ro):
   • procedúry Diameter protokolu pre online tarifikáciu
   • špecifické správy Diameter protokolu
   • procedúry pre špeciálne a chybové prípady
  • ďalšie procedúry použité pre tarifné aplikácie Diameter protokolu
  • špecifické AVPs použité pre tarifné aplikácie Diameter protokolu
 • Použitie Diameter protokolu v architektúre OCS (Online Charging System):
  • architektúra a funkcie OCS
  • referenčné body (rozhrania) OCS založené na Diameter protokole
  • aplikácia Diameter protokolu pre Rating Function (referenčný bod Re):
   • procedúry Diameter protokolu pre výmenu tarifných informácií
   • typy a formáty prenášaných informácií, metódy
   • špecifické správy a AVPs Diameter protokolu
  • aplikácia Diameter protokolu pre Account Balance Management Function (referenčný bod Rc):
   • typy funkčných operácií
   • typy a formáty prenášaných informácií, metódy
   • mapovanie funkčných operácií do operácií Diameter protokolu
   • špecifické AVPs Diameter protokolu
 • Podmienky pre použitie základného protokolu Diameter a aplikovanie špeciálnych požiadaviek
 • Príklady procedúr s využitím Diameter protokolu s analýzou konkrétnych signalizačných sekvencií