28. Aplikácie Diameter protokolu v architektúre PCC pre IMS a LTE
Diameter školenie Diameter seminár Diameter kurz Diameter Diameter protokol školenie Diameter protokol seminár Diameter protokol kurz Diameter protokol

Obsah:

 • Funkčné entity v architektúre PCC (Policy and Charging Control)
 • Referenčné body (rozhrania) architektúry PCC založené na Diameter protokole
 • Informácie prenášané cez referenčné body architektúry PCC
 • „Binding“ mechanizmus a mapovanie QoS parametrov
 • Použitie Diameter protokolu v referenčnom bode Gx:
  • PCC pravidlá – definície, operácie
  • PCC procedúry, spúšťacie body
  • špecifické správy a AVPs Diameter protokolu
 • Použitie Diameter protokolu v referenčnom bode Gxx:
  • pravidlá pre riadenie QoS – definície, operácie
  • procedúry pre riadenie QoS, zabezpečenie riadenia gateway
  • špecifické správy a AVPs Diameter protokolu
 • Použitie Diameter protokolu v referenčnom bode Rx:
  • výmena informácií o reláciách medzi PCRF (Policy and Charging Rules Function) a aplikačnou funkciou
  • typy vymieňanej informácie o reláciách – zahájenie relácie, aktualizácia relácie, informácia súvisiaca s gateway, ukončenie relácie, notifikácie stavu signálnej cesty
  • IMS P-CSCF procedúry cez referenčný bod Rx
  • identifikácia tokov z SDP (Session Description Protocol)
  • špecifické správy a AVPs Diameter protokolu
 • Použitie Diameter protokolu v referenčnom bode Sy:
  • výmena stavových informácií o limite výdavkov pre účastníkov s predplatenou kartou
  • typy vymieňanej informácie a procedúry
  • špecifické správy a AVPs Diameter protokolu
 • Podmienky pre použitie základného protokolu Diameter a aplikovanie špeciálnych požiadaviek