39. Bezpečnosť a integrita verejných komunikačných sietí a služieb elektronických komunikácií
Bezpečnosť a integrita sietí a služieb školenie Bezpečnosť a integrita sietí a služieb seminár Bezpečnosť a integrita sietí a služieb kurz Bezpečnosť a integrita sietí a služieb

Obsah:

  • Požiadavky na bezpečnosť a integritu verejných komunikačných sietí a služieb elektronických komunikácii v národnej a európskej legislatíve
  • Sieťové plány ako základ technicko-organizačných pravidiel pre zabezpečenie integrity verejných komunikačných sietí a interoperability služieb elektronických komunikácií
  • Bezpečnosť a integrita verejných komunikačných sietí s komutáciou okruhov:
    • potenciálne hrozby pre siete s komutáciou okruhov
    • nástroje pre elimináciu potenciálnych hrozieb
    • mechanizmy zabezpečujúce spoľahlivý prenos signalizačnej informácie v sieti SS7
    • kompatibilita signalizačných správ a parametrov, interpretácia signálnej informácie
    • screening signálnej informácie
    • integrita sietí a interoperabilita služieb pri prepojení sietí
    • podpora pre interoperabilitu základných a doplnkových služieb
  • Bezpečnosť a integrita verejných komunikačných paketových sietí s IP protokolom:
    • hodnotenie hrozieb, typy útokov
    • technické prostriedky a procedúry pre bezpečnosť a integritu sietí a interoperabilitu služieb
    • bezpečnostné mechanizmy na sieťovej vrstve
    • bezpečnostné mechanizmy na transportnej vrstve
    • bezpečnostné mechanizmy aplikovateľné pre signalizačné protokoly (SIP, H.323, H.248/ Megaco)
    • bezpečnostné mechanizmy využiteľné pri prenose médiových informácií
    • integrita sietí a interoperabilita služieb pri prepojení sietí
    • kompatibilita a screening signálnej informácie
    • podpora pre interoperabilitu základných a doplnkových služieb
    • spolupráca paketových sietí so sieťami s prepájaním okruhov
    • špecifické požiadavky pre platformu IMS