39. Bezpečnosť a integrita verejných komunikačných sietí a služieb elektronických komunikácií
Bezpečnosť a integrita sietí a služieb školenie Bezpečnosť a integrita sietí a služieb seminár Bezpečnosť a integrita sietí a služieb kurz Bezpečnosť a integrita sietí a služieb

Obsah:

 • Požiadavky na bezpečnosť a integritu verejných komunikačných sietí a služieb elektronických komunikácii v národnej a európskej legislatíve
 • Sieťové plány ako základ technicko-organizačných pravidiel pre zabezpečenie integrity verejných komunikačných sietí a interoperability služieb elektronických komunikácií
 • Bezpečnosť a integrita verejných komunikačných sietí s komutáciou okruhov:
  • potenciálne hrozby pre siete s komutáciou okruhov
  • nástroje pre elimináciu potenciálnych hrozieb
  • mechanizmy zabezpečujúce spoľahlivý prenos signalizačnej informácie v sieti SS7
  • kompatibilita signalizačných správ a parametrov, interpretácia signálnej informácie
  • screening signálnej informácie
  • integrita sietí a interoperabilita služieb pri prepojení sietí
  • podpora pre interoperabilitu základných a doplnkových služieb
 • Bezpečnosť a integrita verejných komunikačných paketových sietí s IP protokolom:
  • hodnotenie hrozieb, typy útokov
  • technické prostriedky a procedúry pre bezpečnosť a integritu sietí a interoperabilitu služieb
  • bezpečnostné mechanizmy na sieťovej vrstve
  • bezpečnostné mechanizmy na transportnej vrstve
  • bezpečnostné mechanizmy aplikovateľné pre signalizačné protokoly (SIP, H.323, H.248/ Megaco)
  • bezpečnostné mechanizmy využiteľné pri prenose médiových informácií
  • integrita sietí a interoperabilita služieb pri prepojení sietí
  • kompatibilita a screening signálnej informácie
  • podpora pre interoperabilitu základných a doplnkových služieb
  • spolupráca paketových sietí so sieťami s prepájaním okruhov
  • špecifické požiadavky pre platformu IMS