10. Podpora základných a doplnkových služieb v protokole SIP
SIP základné služby školenie SIP základné služby seminár SIP základné služby kurz SIP základné služby SIP doplnkové služby školenie SIP doplnkové služby seminár SIP doplnkové služby kurz SIP doplnkové služby

Obsah:

 • Podpora protokolu SIP pre základné služby – charakteristika základných služieb v prostredí IP, hlavičky a parametre pre podporu základných služieb a ich interpretácia
 • Podpora protokolu SIP pre doplnkové služby – hlavičky a parametre pre podporu doplnkových služieb, „event packages“ používané pre doplnkové služby
 • Podpora protokolu SIP pre telefóniu – použitie čísel podľa odporúčania ITU-T E.164, SIP a ENUM
 • Použitie protokolu SIP pri vzájomnom prepojení verejných telekomunikačných sietí
 • Integrita služieb a spolupráca so sieťami s prepájaním okruhov
 • Mapovanie medzi ISUP/INAP parametrami a DSS1 informačnými elementmi a hlavičkami a parametrami protokolu SIP pre zabezpečenie podpory základných a doplnkových služieb medzi sieťami s prepájaním okruhov a IP sieťami
 • Riešenia zabezpečujúce podporu POTS doplnkových služieb v prostredí protokolu SIP
 • Podpora protokolu SIP pre jednotlivé triedy doplnkových služieb – identifikačné doplnkové služby, doplnkové služby presmerovania a prenosu volaní, doplnkové služby dokončujúce volania, doplnkové služby zahŕňajúce viac účastníkov, doplnkové služby spoločného záujmu, doplnkové služby dodatočného prenosu informácií
 • Podpora protokolu SIP pre konferenčné spojenia a spojenia viacerých účastníkov – komponenty konferenčnej architektúry, riadenie konferenčného spojenia, prvky pre popis účastníkov konferencie, konferenčného spojenia a jeho stavov, „event package“ pre stavy konferencie
 • Scenáre, signalizačné toky pre jednotlivé doplnkové služby, hlavičky a parametre SIP používané pre jednotlivé doplnkové služby a ich interpretácia
 • Prostriedky pre riadenie obsluhy volania – SIP Common Gateway Interface, Call Processing Language, VoiceXML
 • Príklady signalizačných procedúr v protokole SIP pre podporu doplnkových služieb s analýzou konkrétnych signalizačných sekvencií z testovacieho prostredia a z verejnej telekomunikačnej siete