9. Rozšírenia a mechanizmy v protokole SIP
SIP rozšírenie školenie SIP rozšírenie seminár SIP rozšírenie kurz SIP rozšírenie

Obsah:

 • Komponenty sieťovej architektúry pre protokol SIP – User Agent, SIP server, Back-to-Back User Agent, SIP gateways
 • Spôsoby transportu správ protokolu SIP (UDP-, TCP-, TLS-, SCTP transport)
 • Využitie Domain Name Service (DNS) pre protokol SIP – DNS resource records, DNS resolvers, výber transportného protokolu na báze DNS
 • Správy protokolu SIP – základné a rozširujúce žiadosti (metódy), základné a dodatočné odpovede, transakcie, dialógy, typy smerovania správ, URI a URL schémy používané v správach protokolu SIP, parametre, telá správ, tagy
 • Charakteristika rozširujúcich metód v protokole SIP – INFO, MESSAGE, UPDATE, REFER, PUBLISH, spoľahlivosť predbežných odpovedí (PRACK), subskripcie (SUBSCRIBE), notifikácie udalostí (NOTIFY)
 • Rozšírenia protokolu SIP – definovanie nových rozšírení, architektonické zásady, rozšíriteľnosť a kompatibilita, rozšírenie protokolu SIP s novými hlavičkami, metódami a typmi obsahu, rozširujúce polia hlavičiek, option tags, privátne hlavičky (P-headers)
 • Príklady rozšírení protokolu SIP:
  • prenos informácie aplikačnej vrstvy
  • spoľahlivý príjem provizórnych odpovedí
  • modifikácia informácie o relácii pred finálnou odpoveďou
  • integrácia signalizácie SIP a manažmentu zdrojov
  • notifikácie špecifických udalostí v protokole SIP
  • spôsoby riešenia služieb presence a instant messaging
  • history-info
  • Globally Routable User Agent URI (GRUU)
  • indikácia presmerovania
 • Mobilita v protokole SIP – varianty a príklady riešenia
 • Bezpečnosť v protokole SIP:
  • ohrozenia a útoky
  • riešenie zabezpečenia, bezpečnostné služby pre SIP, inicializácia bezpečnostných mechanizmov zo strany klienta a zo strany servera
  • charakteristika a štruktúra bezpečnostných protokolov pre podporu utajenia a súkromia (IPSec, Authentication Header, Encapsulating Security Payload, Transport Layer Security, DNSSec, Secure MIME)
 • Bezpečnostný model pre protokol SIP – SIP digest authentication, SIP authentication using TLS, Secure SIP, SIP identity, Enhanced SIP identity, certifikačná službe pre SIP
 • Bezpečnosť médiových tokov – Non-RTP média, zabezpečené RTP toky, metódy výmeny kľúčov (MIKEY, SDES, DTLS-SRTP, ZRTP)
 • NAT (Network Address Translation):
  • funkcionalita NAT a NAPT (Network Address and Port Translation)
  • fungovanie NAT zariadení:
   • NAT traversal pre UDP prevádzku – mapovanie adries, filtrovanie
   • SIP traversal cez NAT – smerovanie SIP odpovedí, smerovanie prichádzajúcich žiadostí SIP, možné riešenia
   • RTP traversal cez NAT – možné riešenia, zostavenie interaktívnej konnektivity
   • Session Border Controllers (SBC) – princíp činnosti SBC, NAT traversal s použitím SBC
 • Príklady signalizačných procedúr rozšírení a mechanizmov v protokole SIP s analýzou konkrétnych signalizačných sekvencií z testovacieho prostredia a z verejnej telekomunikačnej siete