11. Štandard H.323 – najkomplexnejší protokol
pre IP telefóniu
H.323 školenie H.323 seminár H.323 kurz H.323

Obsah:

 • Základné pojmy a definície, štandardizácia (odporúčania ITU-T)
 • Prehľad odporúčaní ITU-T tvoriacich štandard H.323
 • Verzie 1 až 7 štandardu H.323 – charakteristika, funkčné vlastnosti a ich porovnanie
 • Komponenty siete pracujúcej na báze H.323 – terminal, gateway, gatekeeper, multipoint control unit
 • Charakteristika, funkčné bloky a rola komponentov v sieti H.323
 • Charakteristika protokolov (H.225.0, H.245) špecifikovaných v štandarde H.323 – funkcie, správy a ich smerovanie, procedúry
 • Abstract Syntax Notation One (ASN.1) a jej použitie v štandarde H.323
 • Použitie RAS, Call signalling, Call Control signalling pri nadviazaní, modifikácií a vybavení spojenia
 • Realizácia spojenia v sieťach H.323 – fázy realizácie spojenia, signalizačné procedúry v jednotlivých fázach, typický scenár realizácie spojenia, alternatívne scenáre
 • Bezpečnostné aspekty, autentizácia a šifrovanie
 • Doplnkové služby definované v rámci štandardu H.323
 • Spolupráca medzi TDM sieťami a IP sieťami na báze protokolu H.323, scenáre pre spoluprácu, mapovanie signálnej informácie, realizácia spojení medzi sieťami s protokolom H.323 a ISUP
 • Spolupráca protokolov H.323 a SIP – konfigurácie, mapovanie signálnej informácie, realizácia spojení medzi sieťami
 • Voliteľné rozšírenia štandardu H.323:
  • procedures for layered video codecs
  • H.323 on ATM
  • real-time facsimile over H.323 systems
  • transfer of modem signals over H.323
  • multiplexed call signalling transport
  • character-oriented text conversation facilities
  • HTTP-based service control transport channel
  • stimulus control protocol
  • tunnelling of signalling protocols in H.323
  • URLs and DNS in H.323
 • Použitie protokolov štandardu H.323 pri vzájomnom prepojení verejných telekomunikačných sietí
 • Príklady signalizačných procedúr s analýzou konkrétnych signalizačných sekvencií z testovacieho prostredia