12. Protokoly pre riadenie media gateways (MGCP, H.248/MEGACO)
MGCP školenie MGCP seminár MGCP kurz MGCP H.248 školenie H.248 seminár H.248 kurz H.248 MEGACO školenie MEGACO seminár MEGACO kurz MEGACO

Obsah:

 • Základné pojmy a definície, štandardizácia protokolov pre riadenie media gateways
 • Aplikačný model pre protokoly pre riadenie media gateways
 • Vývojové stupne a klasifikácia protokolov pre riadenie media gateways
 • Referenčná architektúra media gateways
 • Spoločné vlastnosti protokolov pre riadenie media gateways
 • Porovnanie protokolov MGCP a H.248/MEGACO
 • Úloha protokolov pre riadenie media gateways pri nadviazaní a vybavení spojenia
 • Charakteristika protokolu MGCP a jeho súčastí použitých pre riadenie media gateways:
  • štandardizácia, základný balík, rozširujúce balíky
  • typy media gateways
  • connection model – connections, endpoints
  • identifikátory, konvencie z hľadiska označovania
  • volania, spojenia, číselné mapy
  • príkazy a odpovede
  • parametre vystupujúce v príkazoch a odpovediach
  • návratové a chybové kódy
  • syntax a kódovanie príkazov
  • podpora pre prevádzkové a údržbové procedúry
  • príklad použitia protokolu MGCP pri zostavení a vybavení spojenia
 • Charakteristika protokolu H.248/MEGACO a jeho súčastí použitých pre riadenie media gateways:
  • štandardizácia, základný balík, rozširujúce balíky
  • verzie protokolu H.248/MEGACO a ich porovnanie; edícia 2013 protokolu H.248/MEGACO, jej vlastnosti a odlišnosti oproti edíciám 2005 a 2009
  • typy media gateways
  • connection model – terminations, contexts
  • identity, konvencie z hľadiska označovania
  • deskriptory pre terminations a contexts
  • parametre pre popis balíkov, vlastností, udalostí, signálov, štatistík
  • chybové kódy
  • správy, transakcie, príkazy a odpovede
  • transaction application programming interface
  • command application programming interface
  • parametre vystupujúce v príkazoch a odpovediach
  • syntax a kódovanie príkazov a odpovedí
  • podpora pre prevádzkové a údržbové procedúry
  • príklad použitia protokolu H.248/MEGACO pri zostavení a vybavení spojenia
 • Úloha protokolov MGCP a H.248/MEGACO a ich súčastí pri špecifických riadiacich procedúrach medzi media gateway controller a media gateway
 • Príklady signalizačných procedúr s analýzou konkrétnych signalizačných sekvencií z testovacieho prostredia a z verejnej telekomunikačnej siete