13. Prenos hlasu v prostredí IP, konvergencia sietí a služieb
NGN školenie NGN seminár NGN kurz NGN MPLS školenie MPLS seminár MPLS kurz MPLS QoS školenie QoS seminár QoS kurz QoS

Obsah:

 • Základné pojmy a definície, charakteristika konvergencie (čo je a čo nie je konvergencia)
 • Referenčné modely – referenčný model OSI, vrstvový model TCP/IP
 • Charakteristika a funkcia vrstiev v architektúre TCP/IP
 • Rozhrania, princíp komunikácie v architektúre TCP/IP
 • Architektúra sietí IP pre prenos hlasu v reálnom čase
 • Charakteristika a základné vlastnosti sietí novej generácie – NGN a IMS
 • Stavebné prvky a architektúra sietí NGN – prístupová a transportná vrstva, mediačná vrstva, riadiaca vrstva, vrstva sieťových služieb
 • Evolúcia mobilných sietí smerom k IMS, špecifikácie 3GPP
 • Architektúra IMS – technológia, rozhrania, referenčné body, roviny, sieťové prvky, logické funkcie
 • Multiprotocol Label Switching (MPLS) – princíp technológie, prvky architektúry, smerovanie a riadenie prevádzky, signalizácia a distribúcia návestí
 • Služby v sieťach novej generácie
 • Prehľad a funkcie protokolov používaných v súvislosti s VoIP:
  • transportné protokoly pre prenos médiových informácií (RTP, RTCP)
  • protokol pre rezerváciu zdrojov (RSVP)
  • signalizačné protokoly (H.323, SIP, SDP)
  • protokoly pre riadenie media gateways (MGCP, H.248/MEGACO)
 • Kvalita služby QoS:
  • hodnotenie kvality poskytovaných služieb
  • požiadavky na QoS
  • špecifikácia QoS
  • mechanizmus QoS
  • implementácia QoS – kategorizácia prevádzky, riadenie prevádzky, určenie QoS
  • architektúra QoS v prostredí IP
  • parametre QoS
  • QoS v rôznych sieťových technológiách
 • Možnosti prechodu k sieťam novej generácie – modelové prípady, realizácia, výhody a nevýhody