14. SNMP (Simple Network Management Protocol)
SNMP školenie SNMP seminár SNMP kurz SNMP

Obsah:

 • Zmysel a prínos správy sietí
 • Architektúra sieťovej správy
 • Výber metrík pre správu systémov
 • Model správy siete podľa ISO:
  • správa výkonu
  • správa konfigurácie
  • účtovná a evidenčná správa
  • správa porúch a chýb
  • správa bezpečnosti
  • integrované riešenia správy sietí
 • Model manager-agent, úloha manažmentovej stanice, úloha agentskej stanice
 • Základné pojmy a definície, umiestnenie SNMP v referenčnom modeli OSI
 • Vznik, vývoj a štandardizácia SNMP
 • Základné komponenty, architektúra a operácie SNMP
 • SNMP entita – SNMP engine, SNMP aplikácie
 • Štruktúra manažmentovej informácie (Structure of Management Information – SMI) – SMIv1, SMIv2
 • Identifikátory objektov, definície SMI
 • Báza manažmentových informácií (Management Information Base – MIB) – popis objektov MIB, popis uzlov v MIB, dátové typy používané v MIB
 • SNMP objekty a MIB – zostava MIB, textová reprezentácia MIB, hierarchická štruktúra MIB (root, subtree, leaf), MIB-II subtree, rozšírenia SMI
 • Verzie protokolu SNMP (SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3) – špecifikácie, charakteristika, rozdiely medzi verziami
 • Komunikácia v SNMP – komunikačné správy, typy správ, formáty správ a ich polia
 • Trap PDU – typy trapov a ich použitie
 • Prezentácia dát, Abstract Syntax Notation One (ASN.1)
 • Community string – prístup k zariadeniu, prístup k MIB databáze (MIB pohľad), prístup k uzlom, výsledný prístup k uzlom
 • Bezpečnostné aspekty v SNMP – autentizácia, kryptovanie, User-based Security Model (USM) a View-based Access Control Model (VACM) pre štandard SNMPv3
 • USM – kryptografické funkcie, autoritatívne a neautoritatívne engines, spracovanie správ, mechanizmy časovej aktuálnosti, dislokácia kľúčov
 • VACM – prvky VACM modelu, obsluha riadenia prístupu
 • Management, interoperabilita
 • Managing rozhrania
 • Koexistencia SNMP v1, v2, v3
 • SNMP a prenosové protokoly – porty použité pre SNMP, zapuzdrenie SNMP správy do UDP/IP datagramu
 • MIB Browser
 • Ďalší vývoj protokolu SNMP
 • Príklady procedúr s analýzou konkrétnych sekvencií protokolu SNMP z testovacieho prostredia