16. Triple Play platforma
TriplePlay školenie TriplePlay seminár TriplePlay kurz TriplePlay Triple Play školenie Triple Play seminár Triple Play kurz Triple Play

Obsah:

 • Základné pojmy a definície v oblasti Triple Play
 • Architektúra Triple Play – spôsoby riešenia, prvky sieťovej architektúry a ich charakteristika
 • Možné prístupy a riešenia pre zabezpečenie služieb poskytovaných v rámci Triple Play
 • Typy prístupov k Triple Play – charakteristika jednotlivých typov širokopásmových prístupov, požiadavky na šírku pásma a dosah
 • Charakteristika služieb poskytovaných v rámci Triple Play:
  • IP telefónia:
   • kódovanie hlasových signálov – prehľad kódovacích a modulačných metód
   • vplyv straty paketov na VoIP
   • vplyv oneskorenia na VoIP
   • hodnotenie kvality
   • možnosti dosiahnutia požadovanej kvality
   • riešenia pre rôzne segmenty trhu
  • audiovizuálne služby:
   • digitálna televízia – kombinácia televízie a IP protokolu, interakcie, účastnícke profily, personálne služby
   • modely audiovizuálnych služieb
   • riešenia architektúry – distribučná sieť, prístupová sieť, účastnícke priestory
  • televízne a video služby:
   • IPTV protokoly
   • služby VoD (Video on Demand)
   • služby PVR (Personal Video Recording)
   • konvergovaná telefónia
   • formáty a protokoly – analógová televízia, digitálna televízia, audio a video kodeky
  • skupinové vysielanie (IP multicasting):
   • skupiny IP multicasting a ich manažment
   • skupinové vysielanie v sieťach Ethernet
   • skupinové vysielanie a internetové skupiny
   • smerovanie pri skupinovom vysielaní a smerovacie algoritmy
  • kvalita služby (QoS) v paketových sieťach:
   • základné princípy QoS – diferenciácia prevádzky, manažment pri preťažení
   • výkonnostné parametre koniec-koniec – jednosmerné oneskorenie, kolísanie jednosmerného oneskorenia, strata paketov, šírka pásma
   • označovanie prevádzky – prevádzkové toky, prevádzkové triedy
   • odbavovanie prevádzky
   • metódy zamedzenia preťaženia
   • riadenie preťaženia a obnova
   • architektúry pre zabezpečenie QoS
  • Quadruple Play – spojenie hlasových služieb, video služieb a dátových služieb s mobilitou:
   • komunikácia cez mobilné siete – GSM, UMTS, LTE
   • komunikácia cez bezdrôtové siete – WLAN, WMAN
   • rola riadiaceho subsystému IMS (IP Multimedia Subsystem)