30. Aplikácie Diameter protokolu pre autentizáciu v 3GPP sieťach
Diameter školenie Diameter seminár Diameter kurz Diameter Diameter protokol školenie Diameter protokol seminár Diameter protokol kurz Diameter protokol

Obsah:

 • Použitie Diameter protokolu v generickej autentizačnej architektúre:
  • sieťové architektúry
  • procedúry a informačné toky
  • aplikácia Diameter protokolu pre rozhrania Zh, Zn a Zpn:
   • špecifické správy a AVPs Diameter protokolu
   • využitie AVPs definovaných v aplikácii Diameter protokolu pre rozhranie Cx
   • použitie identity užívateľa pre zistenie HSS
 • Použitie Diameter protokolu pri spolupráci 3GPP systému s inými sieťami:
  • aplikácie Diameter protokolu pre spoluprácu 3GPP systému s WLAN (Wireless Local Area Network):
   • referenčné body (rozhrania) založené na Diameter protokole a ich funkcionalita
   • procedúry a informačné toky
   • aplikácie Diameter protokolu pre referenčné body Wa, Wd, Wx, Wm, Wg a Pr
   • špecifické správy a AVPs Diameter protokolu
  • aplikácie Diameter protokolu pre spoluprácu 3GPP systému s paketovými dátovými sieťami (Packet Data Networks – PDNs):
   • prístupové rozhrania a referenčné body
   • módy rozhraní k nosným službám paketovej domény
   • modely spolupráce s PDN
   • spolupráca medzi paketovými doménami
   • aplikácie Diameter protokolu na rozhraniach Gi/SGi, Gmb, Mz a SGmb
   • procedúry a informačné toky
   • špecifické správy a AVPs Diameter protokolu
 • Podmienky pre použitie základného protokolu Diameter a aplikovanie špeciálnych požiadaviek