31. Základy LTE (Long Term Evolution)
LTE školenie LTE seminár LTE kurz LTE Long Term Evolution školenie Long Term Evolution seminár Long Term Evolution kurz Long Term Evolution

Obsah:

 • Prehľad LTE/EPS (Long Term Evolution/Evolved Packet System):
  • vývoj architektúry 2G a 3G sietí a požiadavky na architektúru EPS
  • architektúra a uzly EPS – základné pojmy, prevádzkové princípy
  • základný koncept riešenia – nosné v EPS, spojenia do paketovej dátovej siete, kvalita služby
  • SAE (System Architecture Evolution), uzly a rozhrania LTE-SAE
  • prehľad rozšírených funkcií LTE (LTE-Advanced)
 • E-UTRA (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network):
  • charakteristiky rádiového rozhrania E-UTRAN a frekvenčné pásma
  • LTE identifikátory – GUTI, GUMMEI, M-TMSI, S-TMSI, P-TMSI, C-RNTI, TAI
  • E-UTRA protokolové rozhranie – rozhranie S1, X2
  • riadiaca a užívateľská rovina rádiového rozhrania a jej komponenty
  • protokoly, funkcie a správy na vrstve 2 a 3 rádiového rozhrania:
   • RRC (Radio Resources Control)
   • PDCP (Packet Data Convergence Protocol)
   • RLC (Radio Link Control)
   • MAC (Medium Access Control)
  • fyzická vrstva a kanály rádiového rozhrania:
   • fyzické kanály
   • logické kanály
   • transportné kanály
   • mapovanie kanálov
  • vylepšenia zavedené LTE-Advanced
  • merania v rádiovej prístupovej sieti:
   • merania vykonávané koncovým zariadením
   • merania vykonávané rádiovou prístupovou sieťou
 • EPC (Evolved Packet Core):
  • architektúra chrbticovej siete a jej komponenty
  • funkcie EPC
  • uzly EPC – MME, S-GW, P-GW, HSS, PCRF
  • rozhrania a protokoly
 • Bezpečnostné aspekty:
  • integrita a šifrovanie
  • procedúry AAA (Authentication, Authorization and Accounting)
  • hierarchia kľúčov
  • použitie IPSec, ESP
 • Mobilita v EPS:
  • „pool“ koncept pre MME and S-GW
  • mobilita v pokojovom stave
  • mobilita v aktívnom stave
 • Spolupráca s inými technológiami pre rádiový prístup:
  • princípy mobility medzi E-UTRAN a GERAN/UTRAN
  • spolupráca s CS doménou
  • spolupráca s non-3GPP IP prístupmi
 • Roaming v LTE:
  • modelové architektúry
  • technické požiadavky a odporúčania pre rozhrania
  • technické požiadavky a odporúčania pre spoluprácu a koexistenciu s 2G/3G mobilnými sieťami
  • technické požiadavky a odporúčania pre služby
  • adresovanie sieťových prvkov
  • bezpečnostné aspekty
  • kvalita služby a zásady pre tarifikáciu