32. Signalizácia a protokoly v LTE
LTE signalizácia školenie LTE signalizácia seminár LTE signalizácia kurz LTE signalizácia LTE protokoly školenie LTE protokoly seminár LTE protokoly kurz LTE protokoly

Obsah:

 • NAS (Non-Access Stratum) signalizácia:
  • stavy NAS a prechody medzi stavmi
  • protokoly v NAS
  • bezpečnostné aspekty
  • zabezpečenie integrity
  • EMM (EPS Mobility Management)
  • ESM (EPS Session Management)
  • MM (Mobility Management) naprieč stavmi EMM
  • procedúry EMM
 • RRC (Radio Resource Control):
  • stavy RRC a prechody medzi stavmi
  • funkcie a procedúry RRC
  • systémové informácie
  • riadenie spojenia
  • mobilita pri spolupráci s inými technológiami pre rádiový prístup
  • formáty protokolových dátových jednotiek
  • príklady procedúr a signalizačných tokov
 • PDCP (Packet Data Convergence Protocol):
  • štruktúra a entity PDCP
  • funkcie a procedúry PDCP
  • prenos dát
  • procedúra obnovenia
  • stavové správy
  • formáty protokolových dátových jednotiek
 • RLC (Radio Link Control):
  • štruktúra a entity RLC
  • transparentný mód (Transparent Mode)
  • nepotvrdzovaný mód (Unacknowledged Mode)
  • potvrdzovaný mód (Acknowledged Mode)
  • funkcie a procedúry RLC
  • prenos dát
  • procedúry ARQ (Automatic Repeat Request)
  • formáty protokolových dátových jednotiek
 • MAC (Medium Access Control):
  • architektúra MAC
  • mapovanie logických kanálov do transportných kanálov
  • procedúry MAC
  • náhodný prístup
  • časová synchronizácia vo vzostupnom smere
  • prenos dát vo vzostupnom smere
  • prenos dát v zostupnom smere
  • formáty protokolových dátových jednotiek
 • S1 aplikačný protokol (S1AP):
  • funkcie, služby a procedúry S1AP
  • manažment E-RAB (Evolved Radio Access Bearer)
  • manažment kontextu
  • signalizácia pri odovzdaní (handover)
 • X2 aplikačný protokol (X2AP):
  • funkcie, služby a procedúry X2AP
  • procedúra odovzdania (handover)
  • globálne procedúry
  • indikácie záťaže a chýb
 • GTPv2-C (Evolved GPRS Tunneling Protocol):
  • zásobník GTP
  • správy GTP a ich formát
  • manažment cesty (Path Management)
  • manažment tunela (Tunnel Management)
  • manažment mobility (Mobility Management)
 • Spolupráca so sieťami spred Release 8:
  • signalizácia pre spoluprácu so sieťami UMTS
  • signalizácia pre spoluprácu s non-3GPP sieťami