33. VoLTE (Voice over LTE)
VoLTE školenie VoLTE seminár VoLTE kurz VoLTE Voice over LTE školenie Voice over LTE seminár Voice over LTE kurz Voice over LTE

Obsah:

 • Redizajn mobilnej telefónie s prepájaním okruhov pre účely LTE:
  • systémová architektúra VoLTE
  • požiadavky na koncové zariadenie and sieť
  • rádiová prístupová sieť LTE:
   • prostredie rádiovej prístupovej siete LTE
   • architektúra rádiovej prístupovej siete LTE
   • spôsobilosti rádiového prístupu pre VoLTE
  • EPC (Evolved Packet Core):
   • entity a funkcionality EPC využívané pre hlasovú službu
   • identifikácia účastníka LTE
   • zostavenie konektivity do paketovej dátovej siete pre užívateľa VoLTE
   • zostavenie dedikovanej nosnej EPS
  • spôsoby riešenia hlasovej komunikácie – CSFB, VoLGA, Voice over IMS, SRVCC
 • CSFB (Circuit Switched Fallback) pre EPS:
  • sieťová architektúra, entity a rozhrania CSFB
  • pokojový a aktívny mód
  • mobilne vzniknuté volanie s použitím CSFB
  • mobilne ukončené volanie s použitím CSFB
  • procedúry CSFB nesúvisiace s volaním
  • procedúry MTRR (Mobile Terminating Roaming Retry) a MTRF (Mobile Terminating Roaming Forwarding)
  • scenáre realizácie volaní
  • zasielanie a doručenie SMS
 • VoIMS (Voice over IMS):
  • sieťová architektúra, entity a rozhrania pre VoIMS
  • riadenie realizácie volania v IMS
  • identifikácia v IMS – verejné a privátne užívateľské identity, identifikácia zariadení, sieťových entít a služieb
  • zabezpečenie a realizácia IMS služieb – multimediálna komunikácia, doplnkové služby, centralizované služby IMS, implementácia služieb v aplikačných serveroch, podmienky pre spustenie služby a výber aplikačného servera
  • registračné procedúry v IMS – počiatočná registrácia, subskripcie a notifikácie, re-registrácia a re-autentizácia, deregistrácia
  • realizácia volania prostredníctvom IMS – zostavenie signalizačných správ, smerovanie signalizácie, negociácia médiových tokov a rezervácia zdrojov, kontrola podmienok pre realizáciu volania, tarifikácia, vybavenie volania
  • prenos správ cez IMS – natívny IMS messaging, prenos SMS a MMS
  • simulácia USSD (Unstructured Supplementary Services Data) v IMS
 • SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity):
  • princípy a koncepty
  • sieťová architektúra, entity a rozhrania pre SRVCC
  • nové funkčnosti v sieti
  • procedúry a scenáre odovzdania volania:
   • procedúry pre odovzdanie volania medzi E-UTRAN a GERAN/UTRAN
   • procedúry pre odovzdanie volania medzi UTRAN (HSPA) and GERAN/UTRAN
   • procedúry pre odovzdanie volania z CS domény do PS domény
 • eSRVCC (Enhanced Single Radio Voice Call Continuity) – odovzdanie IMS volania:
  • základné predpoklady a sieťové požiadavky
  • sieťová architektúra, entity a rozhrania pre eSRVCC
  • nové funkčnosti v sieti
  • procedúry a scenáre pre odovzdanie IMS volania:
   • procedúry pre odovzdanie volania medzi prístupmi
   • procedúry pre odovzdanie volania medzi užívateľskými terminálmi
   • procedúry pre odovzdanie núdzového volania
 • Príklady procedúr s analýzou konkrétnych signalizačných sekvencií