34. Rádiové rozhranie v LTE
LTE rádiové rozhranie školenie LTE rádiové rozhranie seminár LTE rádiové rozhranie kurz Long Term Evolution školenie Long Term Evolution seminár Long Term Evolution kurz Long Term Evolution

Obsah:

 • Základné pojmy a princípy:
  • nosný signál
  • modulácie, modulačné techniky, proces modulácie a demodulácie
  • ohodnotenie kanála
  • šírka pásma modulovaného signálu
 • Prenos rádiového signálu cez rádiové rozhranie v LTE:
  • duplexné metódy
  • metódy mnohonásobných prístupov
  • princípy multiplexu s ortogonálnym frekvenčným delením (Orthogonal Frequency-Division Multiplex – OFDM)
  • mnohonásobný prístup v OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access – OFDMA):
   • subnosné
   • OFDM/OFDMA vysielač
   • OFDM/OFDMA prijímač
   • rýchla Fourierova transformácia
   • výhody a ďalšie funkcie OFDMA
  • mnohonásobný prístup s frekvenčným delením cez jednotlivú subnosnú (Single-Carrier Frequency-Division Multiple Access – SC-FDMA)
 • Zníženie kvality prijímaného signálu:
  • straty šírením
  • šum a interferencie
  • viacestné šírenie a úniky
  • medzisymbolové interferencie
 • Manažment chýb:
  • korekcia chýb v doprednom smere (Forward Error Correction – FEC)
  • automatická žiadosť o opakovanie (Automatic Repeat Request – ARQ)
  • hybridná automatická žiadosť o opakovanie (Hybrid ARQ – HARQ)
 • Rámcová štruktúra na fyzickej vrstve:
  • rámcová štruktúra typu 1
  • rámcová štruktúra typu 2
  • Resource Blocks
 • Vzostupný smer:
  • štruktúra slotov a fyzické zdroje
  • fyzické kanály vo vzostupnom smere a ich obsluha
  • referenčné signály
  • riadiace signály
  • synchronizácia časovania
 • Zostupný smer:
  • štruktúra slotov a fyzické zdroje
  • všeobecná štruktúra fyzických kanálov v zostupnom smere
  • fyzické kanály v zostupnom smere a ich obsluha
  • fyzické kanály pre skupinové a všesmerové vysielanie
  • referenčné signály
  • riadiace signály a indikátory
  • synchronizačné signály
 • Technika viacerých antén (Multiple Input Multiple Output – MIMO):
  • výhody techniky viacerých antén
  • konfiguračné zostavy viacerých antén
  • spracovanie diverzity:
   • diverzita na prijímacej strane
   • diverzita na vysielacej strane s uzavretou slučkou
   • diverzita na vysielacej strane s otvorenou slučkou
  • priestorové multiplexovanie
  • technika viacerých antén v prípade viacerých užívateľov
  • tvarovanie lúča (beamforming)