35. Generická prístupová sieť (GAN)
GAN školenie GAN seminár GAN kurz GAN VoLGA školenie VoLGA seminár VoLGA kurz VoLGA

Obsah:

 • Prístup k infraštruktúre mobilných sietí s použitím generickej prístupovej siete na báze IP
 • Prevádzkové módy generickej prístupovej siete – GAN A/Gb, GAN Iu
 • Architektúra generickej prístupovej siete a funkčné entity
 • Protokolová architektúra na riadiacej a užívateľskej rovine pre CS a PS doménu
 • Funkcie manažmentu, stavový diagram pre generický prístup
 • Štruktúra protokolov generickej prístupovej siete:
  • všeobecný formát správ
  • typy a formát informačných elementov
  • identifikátory
  • princípy kódovania
  • systémové parametre – časové kontroly, počítadlá, ostatné parametre
 • Procedúry pre GAN A/Gb, GAN Iu módy:
  • výber módu terminálu
  • výber PLMN
  • registrácia, autentizácia, šifrovanie
  • zostavenie a vybavenie mobilne vzniknutých a mobilne ukončených volaní
  • prenos dát a SMS
  • doplnkové, núdzové a lokalizačné služby
  • CS a PS handover
  • špecifické signalizačné procedúry
 • Využitie generickej prístupovej siete pre VoLTE – VoLGA (VoLTE via Generic Access):
  • špecifikácia služby
  • požiadavky na službu
  • sieťová architektúra a referenčné body (rozhrania) pre VoLGA:
   • ‘non-roaming’ architektúra
   • ‘roaming’ architektúra
  • funkčné entity pre VoLGA
  • protokolová architektúra na riadiacej a užívateľskej rovine a medzi funkčnými entitami pre VoLGA
  • použitie GAN protokolov pre VoLGA:
   • správy na rozhraní Z1
   • správy na rozhraní Z3
   • typy a formát informačných elementov
   • systémové parametre – časové kontroly, počítadlá, ostatné parametre
  • VoLGA stavové modely:
   • stavový model pre manažment registrácie
   • stavový model pre manažment pripojenia
  • VoLGA procedúry:
   • rove-in
   • rove-out
   • registrácia
   • re-synchronizácia
   • zabezpečenie a šifrovanie
   • NAS signalizácia
   • zostavenie a vybavenie mobilne vzniknutých volaní s použitím VoLGA
   • zostavenie a vybavenie mobilne ukončených volaní s použitím VoLGA
   • prenos SMS
   • doplnkové služby
   • handover
   • špecifické signalizačné procedúry