36. Local Loop Unbundling (LLU) a Wholesale Line Rental (WLR)
LLU školenie LLU seminár LLU kurz LLU WLR školenie WLR seminár WLR kurz WLR

Obsah:

 • Charakteristika a vzťahy medzi službami LLU a WLR, definície pojmov
 • LLU – sprístupnenie účastníckeho vedenia:
  • rozčlenenie služby LLU na čiastkové služby
  • zriadenie/zrušenie služby LLU, objednávkový systém
  • prechod účastníka od jedného prevádzkovateľa k inému prevádzkovateľovi
  • plný prístup k účastníckemu vedeniu
  • zdieľaný (spoločný) prístup k účastníckemu vedeniu
  • sprístupnenie úseku účastníckeho vedenia
  • kolokácia a jej formy
  • správa frekvenčného spektra
  • posudzovanie zariadení
  • kvalita poskytovaných služieb a jej štandardizácia
  • zmena adries
  • povinnosti zmluvných strán
  • ekonomické aspekty, štruktúra cien
 • WLR – zabezpečenie prístupu účastníkov jedného podniku k verejným službám elektronických komunikácií prostredníctvom infraštruktúry druhého podniku za veľkoobchodných podmienok:
  • rozčlenenie služby WLR na čiastkové služby
  • zriadenie/zrušenie služby WLR, objednávkový systém
  • poskytovanie služby WLR z pohľadu účastníkov
  • prechod účastníka od jedného prevádzkovateľa k inému prevádzkovateľovi
  • typy prístupov a účastníckych prípojok poskytovaných v rámci služby WLR
  • aktivácia/deaktivácia parciálnych služieb
  • WLR súvisiace služby – služby súvisiace s volaniami, sieťové služby, dialógové služby, informačné služby, hlásenia porúch a opravy, zachytenie zlomyseľných volaní, prevzatie prevádzkovanej linky
  • WLR podporné služby – hromadný prenos informácií, spracovanie udalostí, obhliadky, spracovanie zmien, novácie, harmonizácia služieb
  • realizácia výberu prevádzkovateľa a prenositeľnosti čísla v súvislosti so službou WLR
  • povinnosti zmluvných strán, WLR slamming
  • ekonomické aspekty, štruktúra cien