37. Optické prístupové siete novej generácie – siete FTTx
Optické prístupové siete školenie Optické prístupové siete seminár Optické prístupové siete kurz Optické prístupové siete FTTx školenie FTTx seminár FTTx kurz FTTx

Obsah:

 • Technológie pre realizáciu širokopásmového prístupu a ich porovnanie
 • Požiadavky na prenosovú kapacitu širokopásmového prístupu
 • Delenie optických sietí, klasifikácia optických systémov, charakteristika jednotlivých typov optických sietí (kostrové, metropolitné, regionálne, prístupové optické siete), prepojenie optických sietí
 • Štandardizácia, normy, definície pojmov pre optické prístupové siete FTTx
 • Optické vlákna pre optické prístupové siete, ich vlastnosti a parametre
 • Chromatická a polarizačná módová disperzia v optických sieťach
 • Charakteristika optických prístupových sietí:
  • funkčné celky, základné prvky optických prístupových sietí
  • prístupové metódy (TDMA, FDMA, SCMA, WDMA) pre optickú infraštruktúru
  • typy optických prístupových sietí (FTTH, FTTB, FTTC, FTTCab, ...)
  • sieťová architektúra a topológie optických prístupových sietí
  • aktívne a pasívne optické siete a ich komponenty
  • princíp smerovania dát v aktívnych a pasívnych optických sieťach
  • základné prenosové parametre
  • služby realizované prostredníctvom optických prístupových sietí
 • Prístupové protokoly pre optické prístupové siete:
  • EP2P (Ethernet over P2P):
   • referenčná konfigurácia
   • štandardizované rozhrania
   • atribúty podvrstvy PMD
  • APON/BPON (ATM/Broadband Passive Optical Network):
   • varianty prenosových rýchlostí
   • referenčné konfigurácie
   • parametre podvrstvy PMD
  • GPON (Gigabit Passive Optical Network):
   • varianty prenosových rýchlostí
   • referenčné konfigurácie
   • parametre podvrstvy PMD
   • vrstvový model a jeho entity
   • riešenie obojsmerného prenosu a možnosti zálohovania siete
   • tlmenie rozbočovačov v závislosti od deliaceho pomeru
   • riadenie vysielacích úrovní koncových jednotiek
   • rámcová štruktúra a prenosové mechanizmy – skladba rámca, Transmission Container, GPON Encapsulation Method (GEM), dynamické prideľovanie prenosovej kapacity vo vzostupnom smere, aktivácia novej koncovej jednotky v sietí
   • šifrovanie a zabezpečenie prenášaných dát
  • EPON (Ethernet Passive Optical Network):
   • typy rozhraní
   • varianty prenosových rýchlostí
   • referenčné konfigurácie a topológia siete
   • atribúty podvrstvy PMD
   • rámcová štruktúra a prenosové mechanizmy – skladba rámca, časový multiplex a vyhradené vysielacie intervaly, Multi-Point Control Protocol (MPCP), dynamické prideľovanie kapacity vo vzostupnom smere, pridávanie nových koncových jednotiek do siete, emulácia bod-bod a bod-multibod
 • Pasívne optické siete s rýchlosťou 10 Gbit/s:
  • 10GEPON (10G Ethernet Passive Optical Network):
   • typy rozhraní
   • varianty prenosových rýchlostí
   • referenčné konfigurácie a topológia siete
   • vlastnosti optických vlákien a káblov pre 10GEPON
   • útlmové triedy, deliaci pomer, vlnové dĺžky
   • realizácia dvojrýchlostnej komunikácie
   • modifikácia služobných a riadiacich správ, zmeny v štruktúre prenášaných rámcov
   • kódovací princíp, zabezpečenie prenášaných dát – riešenie pre 10GEPON, rozdiely oproti EPON
  • XG-PON (X Gigabit Passive Optical Network):
   • varianty prenosových rýchlostí
   • referenčné konfigurácie
   • útlmové triedy, vlnové dĺžky
   • architektúra optickej distribučnej siete
   • vrstvový model a jeho entity
   • mapovanie služobných dátových jednotiek
   • XG-PON Encapsulation Method (XGEM), rozdiely oproti GEM
   • fyzické parametre optickej distribučnej siete
   • systém zabezpečenia, úsporné režimy
 • Pasívne optické siete s rýchlosťami 40 Gbit/s a vyššími:
  • Ethernet s rýchlosťami 40 Gbit/s a 100 Gbit/s:
   • typy rozhraní
   • varianty prenosových rýchlostí
   • riešenia založené na využití viacerých paralelných tokov
   • riešenia využívajúce sériový prenos cez jeden tok
  • NG-PON2 (Next Generation Passive Optical Network 2):
   • požiadavky na systémy NG-PON2
   • varianty prenosových rýchlostí
   • referenčné konfigurácie
   • vlastnosti optických prístupových sietí NG-PON2
 • Pasívne optické siete WDM-PON:
  • princípy technológie vlnového delenia
  • varianty sietí WDM-PON:
   • sieť WDM-PON s pevne priradenými individuálnymi vlnovými dĺžkami
   • sieť WDM-PON s využitím smerovej odbočky
   • sieť WDM-PON s kaskádovým zapojením smerových odbočiek a pasívnych rozbočovačov
  • hybridná sieť PON a sieť s aktívnymi prvkami
 • Modelové prípady užívateľských profilov pri jednotlivých variantoch PON