Podnikové a verejné školenia

Ponúkame realizáciu podnikových a verejných školení „i-com“ z oblasti elektronických komunikácií, ktoré je možné uskutočniť aj v priestoroch klienta.

Prehľad a obsah školení:

 1. Signalizačný systém SS7 v prostredí pevnej verejnej telekomunikačnej siete
 2. Vyššie verzie ISDN užívateľskej časti (ISUP V2, V3, V4)
 3. Aplikačný protokol pre inteligentné siete (INAP) a jeho rozšírenia pre mobilné siete (CAMEL)
 4. Časti signalizačného systému SS7 používané v sieťach GSM
 5. Výber prevádzkovateľa individuálnou voľbou (Carrier Selection) a prednastavením (Carrier Preselection)
 6. Prenositeľnosť čísla (Numer Portability) v pevných a mobilných sieťach
 7. Základy VoIP
 8. SIP (Session Initiation Protocol) – otvorené dvere pre IP telefóniu
 9. Rozšírenia a mechanizmy v protokole SIP
 10. Podpora základných a doplnkových služieb v protokole SIP
 11. Štandard H.323 – najkomplexnejší protokol pre IP telefóniu
 12. Protokoly pre riadenie media gateways (MGCP, H.248/MEGACO)
 13. Prenos hlasu v prostredí IP, konvergencia sietí a služieb
 14. SNMP (Simple Network Management Protocol)
 15. Bezdrôtové siete Wi-Fi
 16. Triple Play platforma
 17. LI (Lawful Interception)
 18. SIGTRAN (Signalling Transport) pre prenos sieťovej signalizácie SS7
 19. SIGTRAN (Signalling Transport) pre prenos prístupovej signalizácie DSS1 a V5.2
 20. BICC (Bearer Independent Call Control)
 21. IMS (IP Multimedia Subsystem)
 22. UMTS UTRAN rozhrania a signalizačné protokoly
 23. Diameter Base Protocol
 24. Aplikácie Diameter protokolu v AAA
 25. Aplikácie Diameter protokolu pre Mobile IP
 26. Aplikácie Diameter protokolu v subsystémoch jadrovej siete IMS a LTE
 27. Aplikácie Diameter protokolu v subsystéme tarifikácie IMS
 28. Aplikácie Diameter protokolu v architektúre PCC pre IMS a LTE
 29. Aplikácie Diameter protokolu pri roamingu
 30. Aplikácie Diameter protokolu pre autentizáciu v 3GPP sieťach
 31. Základy LTE (Long Term Evolution)
 32. Signalizácia a protokoly v LTE
 33. VoLTE (Voice over LTE)
 34. Rádiové rozhranie v LTE
 35. Generická prístupová sieť (GAN)
 36. Local Loop Unbundling (LLU) a Wholesale Line Rental (WLR)
 37. Optické prístupové siete novej generácie – siete FTTx
 38. Abstract Syntax Notation One (ASN.1)
 39. Bezpečnosť a integrita verejných komunikačných sietí a služieb elektronických komunikácií

Absolvovaním ponúkaných školení 1 až 4 a 22 ich účastníci získajú ucelený prehľad o signalizačných systémoch používaných v tradičných pevných a mobilných sieťach.

Absolvovaním ponúkaných školení 7 až 13 a 18 až 21, venovaných problematike IP telefónie, ich účastníci získajú ucelený prehľad o protokoloch používaných pre IP telefóniu.

Absolvovaním ponúkaných školení 21 a 26 až 34, venovaných problematike najnovších technológii pre mobilnú komunikáciu, ich účastníci získajú ucelený prehľad o 4. generácii mobilných komunikačných sietí (Long Term Evolution – LTE).

Podľa požiadaviek klienta na rozsah prednášanej problematiky sú školenia ponúkané vo variantoch, ktoré poslucháčom poskytnú:

 • základný prehľad, ktorý je potrebné mať o danej problematike
 • podrobnejší, optimálny prehľad o prednášanej problematike s typickými praktickými príkladmi

Podnikové školenia sú podľa zvoleného rozsahu realizované ako 1- až 5-dňové. Potrebný rozsah sa dohodne s klientom na základe konzultácie jeho potreby. Na školeniach je možné vytvoriť priestor pre konzultáciu dohodnutej problematiky.

Obsah každého školenia je stanovený pre maximálny počet dní jeho trvania. Pri redukovanom časovom rozsahu školenia je aj jeho obsah redukovaný.

K prednášanej problematike obdrží každý účastník prehľadné skriptá. Účastníci školenia obdržia certifikát o absolvovaní.

V prípade záujmu je možné pripraviť osobitné školenie na špecifickú problematiku, osobitný rozsah a dĺžku trvania.

Referencie:
Alcatel-Lucent, alternatívni operátori, ATO, Kapsch, MDPT SR, Orange Slovensko, Siemens, Slovak Telekom, T-Mobile, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (predtým TÚ SR), VÚS Banská Bystrica, ŽU v Žiline a ďalší.